Co warto zobaczyć

 Ziemia Darłowska położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.


 

Walory krajobrazowe
Rezerwat „Słowińskie błota” położony w odległości 1 km na północ od wsi Słowino, obejmujący obszar ok. 145 ha jest najlepiej zachowanym w Polsce torfowiskiem wysokiego typu bałtyckiego. Występuje tam 37 gatunków roślin naczyniowych, 41 gatunków mszaków oraz 45 gatunków porostów.
Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” obejmuje wąski pas nadmorskich borów i lasów mieszanych oraz jezior przymorskich. Charakteryzuje się różnorodnością ekosystemów nadmorskich, bogactwem gniazdowania ptaków wodnych, licznymi gatunkami rzadkich zespołów roślin oraz ostojami awifauny (m.in. bąki, bociany białe, kanie rdzawe, błotniaki, derkacze, żurawie, rybitwy, łabędzie, kaczki).

Co warto zobaczyć…
Barzowice – wieś położona w pobliżu „Barzowickiej Góry” wys. 72,2 m – doskonałego punktu widokowego na przepiękną panoramę okolic. Wart zobaczenia jest Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu z XV w., styl gotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej.
Bobolin wieś letniskowa położona w odległości 500 m od Bałtyku. Poprzez swój mikroklimat, czyste środowisko naturalne a także walory przyrodnicze i krajobrazowe stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów nadbałtyckich, a tym samym zapewnia doskonałe warunki wypoczynku.
Cisowo – wieś letniskowa. Kościół św. Stanisława Kostki z 1321 r., styl gotycki, płyta nagrobowa Jochanesa Schlutiusa i Barbary Scheinnanin, kropielnica z XIV w.
Darłowo – stolica ziemi darłowskiej o bogatej historii. Gród i osada słowiańska. Ostatnie lata swojego życia spędził tu Eryk I zwany „Ostatnim Wikingiem Bałtyku” – książę pomorski, król Danii, Norwegii i Szwecji. Polecamy zwiedzić tu Zamek Książąt Pomorskich, zbudowany w latach 1352-72, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego. Kościół Parafialny p.w. M.B. Częstochowskiej z XIV w. Znajdują się tam sarkofagi księcia Eryka I oraz księżnych Jadwigi i Elżbiety. Brama kamienna
z XIV w. Ratusz miejski przebudowany w 1725 r., teraz siedziba władz miejskich. Pomnik Rybaka z 1919 r., wystawiony ku czci ludzi morza.
Dąbki – specyficzny mikroklimat charakteryzuje się dłuższym nasłonecznieniem oraz zawartością w powietrzu morskiego aerosolu i jodu. Bardzo dobrze rozwinięta sieć placówek gastronomicznych i handlowych.
Jeżyce – wieś nad rzeką Grabowa. Jest tu neogotycki kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIX w. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej.
Krupy – warto zobaczyć kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIV w. Wnętrze zawiera ołtarz główny i ambonę z baroku, rzeźbę „Grupa Ukrzyżowania” z początku XVI w.
Palczewice – Park Krajobrazowy z końca XIX w., o powierzchni 2 ha, 12 gatunków drzew.
Rusko – cmentarz żydowski z XIX w.

Szlaki turystyczne
Koszaliński Szlak Nadmorski (czerwony) prowadzi wzdłuż Bałtyku przez nadmorskie kąpieliska od Dźwirzyna do Wicia (102 km).
Szlak Rezerwatów (niebieski) rozpoczyna się w Darłówku a kończy w Polanowie. Na trasie są pomniki przyrody, zamki w Darłowie i Kręgu.

Jeziora
Bukowo – pow. 1748 ha.
Kopań – pow. 790 ha.
Bogate w ryby takie jak: węgorz, okoń, płoć, leszcz, sandacz. Porośnięte szuwarami brzegi są ostoją i legowiskiem dla licznych gatunków ptactwa.

Rzeki
Wieprza i Grabowa – szczególnie cenne dla wędkarzy ze względu na występowanie ryb łososiowych.